PROJECTE

Què és Impuls?
L' OMS indica que l'envelliment de la població està generant una major necessitat de cures a llarg termini de les persones i, per a mitigar-ho, proposa desenvolupar iniciatives dirigides a: potenciar activitats d'envelliment saludable, desenvolupar sistemes integrats de cures centrades en la persona, integrar tecnologies de seguiment a distància i implementar nous models innovadors d'atenció sociosanitària.
Els ODS de Nacions Unides indiquen que és necessari dur a terme accions que preparen per a l'envelliment, que conten amb les veus de les persones majors, i que garantisquen que aquestes s’incloguen en les etapes de recopilació, anàlisi i ús de dades. Aquesta actuació està alineada amb:
.:

L'ESTRATÈGIA VALENCIANA D'ENVELLIMENT ACTIU I LLUITA CONTRA LA SOLEDAT NO DESITJADA (2023-2027).

  • Línea 1 Autonomia personal i bon tracte: contribuint a promoure el benestar i l'autonomia a mesura que envellim.
  • Línea 2 Convivència i solidaritat generacional: contribuint a promoure els entorns amigables, inclusius, accessibles i segurs que faciliten la interacció social.
  • Línea 3 Inclusió i accés als serveis públics: fomentant l'adequació de productes i serveis.
  • Línea 4 Reptes demogràfics: fomentant la permanència de les persones majors en l'entorn rural.
  • Línea 5 Participació: atorgant visibilitat i protagonisme a les persones majors.

L'ESTRATÈGIA D'ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (S3-CV 2021-2027).

  • 2.1. Tecnologies digitals, tecnologies disruptives i sistemes de dades amb potencial a la C.V.
  • 4.1. Noves tecnologies i coneixement per a la prevenció, diagnòstic, tractament, assistència i pronòstic de malalties.
  • 4.2. Innovació inclusiva, per a l'envelliment actiu i saludable i les malalties cròniques. Contribuint a integrar la innovació i les noves tecnologies i materials en la millora de l'atenció a persones dependents o cròniques i millorant les capacitats digitals i adaptant els desenvolupaments de noves tecnologies a l'usuari, afavorint la inclusió (gènere, edat, diversitat funcional, etc.) i reduint la bretxa digital.

Objectius

Impulsar l'adequació, millora, implantació i desenvolupament de solucions innovadores recolzades en la tecnologia, dirigides a serveis d'atenció i cura de persones majors, mitjançant el seu ús en el context real.
Analitzar l'impacte en el benestar de les persones de 4 accions realitzades en 4 municipis de la Comunitat Valenciana.

Resultats esperats

Impuls de solucions innovadores recolzades en la tecnologia dirigides a serveis d'atenció i cura de persones majors.
Anàlisi de l'impacte de la implantació de solucions innovadores recolzades en la tecnologia, en el benestar individual, social i comunitari durant la longevitat.
Informes dels resultats.

Objectius específics

Desenvolupament d'un repositori web del projecte que aglutine els recursos necessaris per al desenvolupament dels projectes pilots i establisca les bases per a un posterior ecosistema de solucions innovadores de suport a la cura.
Generació i validació d'una solució tecnològica que facilite la identificació primerenca de variables de vulnerabilitat i fragilitat en el procés d'envelliment.
Detecció, selecció i validació d'innovacions tecnològiques (productes i serveis) disponibles en la Comunitat Valenciana per a la permanència en la llar.
Anàlisi en context real de solucions i recursos especialment adaptats als processos d'envelliment saludable, a la presa de consciència de l'autocura i per al suport de la realització d'activitats de la vida diària (AVD) en la llar, en àmbits rurals i urbans de la Comunitat Valenciana.

Entitats participants

Municipis

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Entitats

cermi
colegio de enfermería de valencia
colegio de fisioterapia de valencia
Universitat valencia
colegio oficial de educadores sociales de la CV
colegio oficial de trabajo social de Castellon
Federacion de salud mental
colegio de terapeutas ocupacionales

Empreses

bleta
bumerania
emo
fagor
gesmed
gogoa
healthysuits
maximiliana
mysphera
rosita
s2grupo
savia
spc
teknomechanics
unei
visualfy
kaldevi
cayro