Què és el projecte IMPULS?

IMPULS és un estudi dut a terme per l’Institut de Biomecà-nica (IBV) dirigit a facilitar un envelliment actiu i saludable, augmentar les capacitats i l’autonomia en la vida diària de la població major.
Tot això es desenvoluparà a partir d’un qüestionari de preguntes sobre diferents aspectes que afecten l’enve-lliment saludable i ens permetrà reflexionar sobre com estem envellint. Aquest qüestionari el podrem realitzar nosaltres sols i/o amb suport de professionals.
Gràcies a això, et facilitarem informació sobre l’ús de pro-ductes i serveis innovadors per a millorar la salut, les rela-cions socials i l’accessibilitat en la llar. També t’ajudarem a millorar les habilitats amb l’ús de tecnologies i t’oferirem activitats formatives per a la cura personal (autocora).

Per a què serveix IMPULS?

Les accions realitzades durant el projecte tenen com a objectius:
 • Analitzar com han influït aquestes accions en el benes-tar de les persones participants.
 • Generar nou coneixement per a millorar i/o desenvolu-par productes i serveis tecnològics per a l’envelliment saludable.

Qui pot participar en IMPULS?

IMPULS necessita aconseguir impacte en un total de 2.000 persones a partir dels 45 anys, sol·licitant major partici-pació a persones de més de 65, totes elles procedents de quatre municipis de la Comunitat Valenciana. Si compleixes aquest requisit eres candidat a la participació en IMPULS.

Com puc participar en IMPULS?

Tens 3 opcions de participació en funció de les teues pre-ferències o necessitats:

Opció 1: Lliure, de forma totalment en línia i pel teu compte. Registra’t i segueix les instruccions de la pròpia web (+45 anys).

Opció 2: Mixta, requereix de la teua participació en línia i comptes amb el suport d’un/a professional. Acudeix als tallers informatius del teu municipi (+45 anys).

Opció 3: Presencial, requereix de la teua participació presen-cial i comptes amb el suport d’un/a professional. Acudeix als tallers informatius del teu municipi (+65 anys).

En què consisteix la meua participació en IMPULS?

PRIMER: una vegada resolts tots els teus dubtes sobre la teua col·laboració, hauràs d’acceptar participar en l’estudi. La teua implicació estarà gratificada amb un mínim de 30 € (l’import variarà en funció del nivell de participació en el mateix). No oblides que la teua contribució és voluntària, podràs reti- rar-te si ho desitges en qualsevol moment deixant així de participar.

SEGON:
emplenaràs un qüestionari amb preguntes que donen respostes a com estàs envellint. Una vegada l’acabes, obtindràs un document amb recomanacions i accions sobre aspectes de millora (si n’hi ha). T’ajudarem a triar les activitats
on seguir participant. Es podran seleccionar una, dos o totes les següents activitats:
 1. La presa d’unes mesures del teu cos (la força de la mà o les dimensions corporals). Aquestes mesures ens ajuden a saber com estem funcionalment.
 2. A millorar la teua autonomia amb l’ús de tecnologies en la teua llar (un màxim de 15 persones per municipi).
 3. A valorar tecnologies que ajuden a ser més indepen- dents.
 4. En formar-te en aspectes clau per a envellir de forma més saludable i aprendràs coses sobre tecnologia.
 5. I si vius en un dels pobles que participen en l’estudi, a més podràs participar en activitats que faciliten estar més còmodes al poble (un màxim de 15 persones per municipi).

ABANS DE CADASCUNA DE LES ACTIVITATS, TINDRÀS INFORMACIÓ DETALLADA DEL CONTINGUT PERQUÈ PUGUES TRIAR AMB TOTA LA INFORMACIÓ!

Qui és el responsable d’IMPULS?

L’IBV on estudiem el comportament del cos humà i la seua relació amb els productes, els entorns i els serveis que utilitzen les persones. Les accions es realitzen en 4 municipis de la Comunitat Valenciana.

Qui puc preguntar i qui m'aclarità els dubtes?

En qualsevol moment, abans o durant la realització de l'estudi, tens dret a preguntar qualsevol dubte al personal que serà present.

Així mateix, si et sorgeix algun dubte en dates posteriors, també pots dirigir-te a l'IBV per telèfon o per correu electrònic:

Nom: Rakel Poveda o Helios De Rosario

Telèfon: 961111170

Correuotri@ibv.org

Els perfils de manera general, són els que es resumeixen en la taula següent:

Tipus de participant

Tipus de participació

Tipus de gratificació

Gratificació amb participació completa

Número de participants

Perfil 1
(+45 anys)

Online

Xec descompte compres online

30€

500

Perfil 2
(+45 anys)

Online

Xec descompte compres online

60€

500


Els detalls del perfil que hages triat s'expliquen en el full informatiu i descriptiu que se't donarà juntament aquest document.

A MÉS, ABANS DE CADASCUNA DE LES ACTIVITATS, TINDRÀS INFORMACIÓ DETALLADA DEL CONTINGUT PERQUÈ PUGUES TRIAR AMB TOTA LA INFORMACIÓ.

 

Full informatiu i descriptiu de participants perfil tipus 1 i 2

Estimada o estimat participant,

La participació, en aquesta part de l'estudi, està dirigida a persones majors de 45 anys, és voluntària i podràs retirar-te quan ho desitges sense donar explicacions.

La participació consisteix:

 • En primer lloc, contestaràs un qüestionari sobre aspectes de salut, hàbits, ús de tecnologies o accessibilitat a la teua casa, que contestaràs de forma totalment online i autònoma, entrant i registrant-te en: https://impuls.ibv.org/. L'emplenament del qüestionari costa normalment entre 30 minuts i 1 hora.
 • Durant el mes de novembre, tornaràs a contestar el qüestionari i també et preguntarem si t'ha servit participar en aquest estudi.

Per realitzar aquestes dues accions, se't concedirà una gratificació de 30 euros en forma d'un xec descompte per a compres online. Per a rebre aquesta gratificació és necessari que hages completat tant l'enquesta inicial com la final al novembre.

Opcionalment, podràs participar també en les dues accions següents amb una gratificació major:

 • En segon lloc, et demanarem que visualitzes i ens dones la teua opinió sobre la utilitat dels productes que es troben en la pestanya de la pàgina web “Com aconseguir una llar més funcional i segura?”, contestant el test que trobaràs en aqueix apartat. Aquesta acció dura entre 20 minuts i 1 hora.
 • En tercer lloc, participaràs realitzant un o diversos mòduls formatius del curs online, la duració del qual està estimada entre 2 i 4 hores, relacionats amb els següents temes:
  • com usar de manera còmoda i segura la tecnologia?
  • què fer per a estar més confortables i sentir una major seguretat?
  • com cuide la meua salut?
  • quins recursos tinc a disposició per a una participació social activa?

Aquest curs es troba en la pestanya de la web en l'apartat “què faig per a cuidar-me?“

La teua participació responent els qüestionaris, la valoració dels productes i almenys un mòdul del curs online estarà gratificada amb 60 euros, mitjançant un xec descompte de compres en línia. Per a rebre aquesta gratificació és necessari que hages participat en les quatre activitats.

La participació implica incloure i publicar les imatges obtingudes durant la realització de l'estudi, proves i assajos que siguen requerides en el marc del projecte, en publicacions i materials d'àmbit científic que podran ser editades tant per l’IBV com per terceres entitats relacionades amb l'IBV i dins de l'àmbit tecnològic, científic i d'innovació. En aquest cas, les seues dades sempre s'empraran anonimitzades (pixelades o amb mètode similar), de manera que impedisca la identificació.